معرفی

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

معرفی

آزمايشگاه مصالح ساختماني دانشگاه تهران، در سال هاي اوليه تأسيس دانشکده فني در محل پرديس مرکزي اين دانشگاه، در سال 1325 بنا نهاده شد. آزمايشگاه مصالح ساختماني از سال 1325 تا سال 1349 توسط مرحوم مهندس عبدالحسين خليلي و از سال 1349 تا سال 1386 توسط استاد فقيد مرحوم دکتر مهدي قاليبافيان سرپرستي شد. اين آزمايشگاه به عنوان يکي از مراکز معتبر آزمايشگاهي مصالح ساختماني در کشور محسوب شده و به عنوان آزمايشگاه مرجع مورد قبول سازمان ها و ارگان هاي رسمي کشور مي باشد. هم اکنون آزمايشگاه مصالح ساختماني به عنوان بازوي آزمايشگاهي انستيتو مصالح ساختماني و با سرپرستي دکتر محمد شکرچي زاده و بهره گيري از کارشناسان و تکنسين هاي مجرب، در راستاي انجام پروژه هاي مشاوره اي و تحقيقاتي بزرگ کشور فعاليت مي نمايد.

شما اینجا هستید: خدمات معرفی